page_banner

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Vi kommer alltid ihåg att kvalitet är anledningen till att kunderna väljer DaHe, men också grunden för DaHes överlevnad och utveckling

Kvalitetspolicy

Kvalitet först, fortsätt förbättra;

Ständiga förbättringar, kundnöjdhet

Wedding rings in hands
Professional 3D type render of 100 percent in red white colors. Available in XXXL resolution

Kvalitetsmål

Den kvalificerade andelen färdiga produkter nådde 100%;

Kundnöjdhetsgraden når 100 %

Kvalitetskontrollen

Dahe-företaget har sin egen kvalitetskontrollavdelning, inköp, produktion, försäljning och kundservice varje länk i strikt enlighet med företagets krav på kvalitetsledningssystem och kvalitetskontroll, se till att varje länk har heltidspersonal för kvalitetskontroll och kvalitetskontroll rum, och att registrera, analysera, etc., kvalitetsaktiviteter för att säkerställa att kvalitetskontrollen av spårbarhet.

The quality control
ISO 9001 standard for quality management of organizations with an auditor or manager in background

Certifiering av kvalitetssystem

DaHe har godkänt ISO9001 kvalitetsledningssystemcertifiering;

CE EU-certifiering